eGov împreună cu MiLab explică cum asigurăm o guvernare electronică la nivel local

În luna iunie, impreună cu Centrul de Guvernare Electronică am demarat o serie de activități informative privind Agenda și Produsele de e-Guvernanță pentru prestatorii de servicii din cadrul Birourilor Comune de Informații și Servicii din Călărași, Dubăsari și Rezina.

Am vizitat cele trei raioane participante în cadrul proiectului de reinginerie a modelului de prestare a serviciilor publice, unde funcționarii relevanți de la nivel de Consiliul Raional și primăriile localităților au luat cunoștință cu produsele de inovație digitală de care pot beneficia, cu care pot integra serviciile pe care le prestează și pe care le pot aplica în procesul de reproiectare a serviciilor publice la nivel local.

Colegii noștri de la Centrul de Guvernare Electronică au vorbit despre serviciile publice electronice accesibile pentru toți și au prezentat produsele de E-Guvernare care pot asigura crearea de astfel de servicii, precum:

  • schimbul de date instant între autoritățile publice de diferite niveluri
  • autentificarea și semnătura electronică
  • serviciul de plăți electronice

Tot în cadrul acestor sesiuni de informare, colaboratorii e-Gov au demonstrat cum funcționează anumite produse si servicii electronice. Unul ditre exemplele prezentate a fost depunerea declarațiilor de venit. Pentru aceasta ei au accesat serviciul de pe portalul electronic www.servicii.gov.md, s-au logat prin MPass, au semnat declarația prin MSign (fiind demonstrate și dispozitivele necesare pentru această operațiune, cu menționarea avantajelor și dezavantajelor fiecărui produs). De asemena au prezentat posibilitățile de achitare prin serviciul guvernamental de plăți — MPay. Astfel, participanții au avut posibilitatea să se convingă de eficiența utilizării serviciilor și produselor electronice.

MiLab le-a vorbit participanților despre ce este un laborator de inovații sociale, care este necesitatea și rolul acestei platforme în procesul de reproiectare a serviciilor publice și despre oportunitatea cetățeanului de a se implica direct în acest proces.

La toate cele trei instruiri organizate a participat și reprezentatul Cancelariei de Stat care a subliniat importanța procesului de reinginerie a serviciilor publice și suportul dedicat al Cancelariei față de procesul de modernizarea a serviciilor publice la nivel local.

Ca urmare a prezentarilor, peste 80% din participanți au menționat că utilizarea la nivel local a produselor de eGuvernanță ar aduce beneficii importante în contextul prestării serviciilor publice și că sunt interesați să utilizeze produsele prezentate la etapele de explorare a soluțiilor pentru modernizarea și optimizarea instituțiilor în care activează și/sau a serviciilor publice prestate.

Această activitate informativă face parte din procesul de reinginerie al BCIS și va ajuta participanșii să utilizeze produsele electronice în crearea soluțiilor și serviciilor noi în următoarele luni.

Reamintim că procesul de regîndire și îmbunătățire a platformei Birourilor Comune de Informații și Servicii în termeni instituționali și procedurali, va fi testat și implementat cu ajutorul MiLab, Centrului de Guvernare Electronică și Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitare Economică a Femeilor (UN Women), sub egida Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

article post-gallery
article post-gallery
article post-gallery
article post-gallery
article post-gallery