Îmbunătățirea modelului de prestare a serviciilor publice prin birourile comune de informare și servicii

  • Status on-hold
  • Anul 2016 - 2017
  • Categorie Government to Government

Enunțarea problemei:

Birourile Comune de Informare și Servicii (BCIS) create și instituite de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de gen și Abilitarea femeilor (UN Women) în 2011 au facilitat interacțiunea dintre instituțiile publice și cetățeni și au servit în mare parte ca punct de informare cu privire la serviciile publice la nivel local. Deci, în 2016, MiLab în parteneriat cu UN Women și Cancelaria de Stat au lansat un exercițiu pentru a abilita Birourile Comune de Informare și Servicii (BCIS) să presteze servicii publice direct cetățenilor și să creeze un model de prestare a serviciilor publice orientate spre cetățeni.

Abordări inovatoare:

Aplicarea design-ului centrat pe utilizator pentru a trasa o hartăi care să includă impedimentele procesului existent și pentru a identifica necesitățile și așteptările cetățenilor și prestatorilor de servicii în potențialul model de prestare a serviciilor publice.
Co-crearea modelului nou de BCIS în comun cu cetățenii și prestatorii de servicii.

Rezultatele schimbării prin inovare:

  • Ajustarea BCIS la conceptul Centrelor Universale de Prestare a Serviciilor (CUPS).
  • Pilotarea modelelor noi de prestare a serviciilor la nivel local (în cooperarea cu UN Women).
  • Digitalizarea serviciilor locale și promovarea platformelor de E-guvernare la nivel local.
  • Modificarea cadrului legal și instituțional care ar permite prestarea serviciilor într-un nou format.

Parteneri