Măsurarea sărăciei prin utilizarea inteligenței colective

  • Status on-hold
  • Anul 2016 - 2017
  • Categorie Government to Government

Enunțarea problemei:

Deși există mai multe metodologii de măsurare a Indicelui Multidimensional al Sărăciei, Republica Moldova cuantifică sărăcia populației în baza venitului și cheltuielilor gospodăriilor casnice. Pentru a face ca datele aferente sărăciei să fie utile în elaborarea politicilor, este necesar ca acestea să cuprindă dimensiunile ne-monetare ale sărăciei, precum accesul la educației, servicii medicale, ș.a.), aspect ce sunt relevante pentru Republica Moldova.

Abordări inovatoare MiLab:

Implicarea participativă la măsurarea multidimensională a sărăciei.

Rezultatele schimbării prin inovare:

  • O măsurare mai corectă a sărăciei îmbinând câteva dimensiuni cruciale de deprivare inclusiv accesul la serviciile de bază, cum ar fi sănătatea, educație și altele.
  • Inteligența colectivă integrată în procesele de elaborarea a politicilor.

Parteneri