Open data media camp

  • Status Finalizat
  • Anul 2017
  • Categorie Guvern către Cetățean

Enunțarea problemei:

tehnologiile informaționale noi oferă oportunități pentru a impulsiona transparența sectorului public prin intermediul datelor deschise. Totodată, datele deschise le permit cetățenilor să responsabilizeze Guvernul pentru acțiunile sale. Una dintre provocări în preluarea datelor este lipsa competențelor de lucru cu datele și lipsa aptitudinilor tehnice de lucru cu datele în rândurile jurnaliștilor, activiștilor civici și reprezentanților sectorului academic.

Abordarea MiLab:

Promovarea datelor alternative - Open Data - în rândurile jurnaliștilor de investigație, activiștilor și a reprezentanților ONG-urilor pentru a îmbunătăți activitățile de cercetare și dezvăluirea iregularităților, dezvoltând competențele de lucru cu datele deschise.

Rezultatele schimbării prin inovare:

  • Școala de toamnă Open Data Media Camp cu durata de 5 zile pentru 25 de reprezentanți ai societății civile și jurnaliști de investigație, cu experiență practică oferită de experți locali și slovaci.
  • Investigații cu utilizarea datelor deschise pe așa subiecte cum ar fi contractarea deschisă, anti-corupția în domeniul achizițiilor publice, fraudele financiare, spălarea banilor, probleme de integritate, abuzul de putere în sectorul public.
  • Un program de burse timp de trei luni pentru 6 bursieri selectați din cadrul școlii de toamnăși o vizită de studiu de 4 zile în Bratislava, Slovacia.

Parteneri