Promovarea soluțiilor incluzive pentru piața muncii în Balcanii de Vest

  • Status Finalizat
  • Anul 2017
  • Categorie Government to Government

Enunțarea problemei:

Viteza lentă de angajare din cauza nivelului scăzut de motivație și capacitare a șomerilor înregistrați de către autorități.

Abordarea MiLab:

MiLab a oferit suport pentru aplicarea metodologiei de proiectare centrată pe om (HCD) pentru re-proiectarea serviciilor publice, a procedurilor, proceselor de afaceri și îmbunătățirea și eficiența serviciilor de ocupare a forței de muncă incluzive în țările vizate.

Rezultatele schimbării prin inovare:

re-proiectarea serviciilor publice, a procedurilor, proceselor de afaceri îmbunătățirea și eficiența serviciilor de ocupare a forței de muncă incluzive

Parteneri