Reingineria Serviciului Public “Schimbarea vizei de reședință”, serviciu prestat de Î.S.“Registru”

  • Status Finalizat
  • Anul 2016
  • Categorie Guvern către Cetățean

Enunțarea problemei:

Conform estimărilor efectuate de Registru, “Schimbarea vizei de reședință” reprezintă un serviciu complex care creează costuri pentru cetățeni (timp, eforturi, bani,etc.) fiind în același timp suprasolicitant pentru funcționarii publici.

Abordarea MiLab:

Aplicarea design-ului centrat pe utilizator pentru a trasa etapele și a cartografia procesul de prestare a serviciului împreună cu beneficiarii:

  • Proces suprasolicitant: toți proprietarii de locuințe trebuie să participe la înregistrarea unui nou locuitor. În absența a cel puțin unui proprietar, este imposibil de a face modificări ce țin de reședință. Dată fiind amploarea fenomenului migrațional din Moldova, aceasta devine o povară tot mai mare pentru cetățeni.
  • Lipsa informației cu privire la serviciu: cercetarea a arătat că în jur de 20% dintre cetățeni nu sunt informați cu privire la actele necesare pentru modificarea reședinței, sau, dacă sunt informați, timpul mediu petrecut la coadă depășește două ore.
The redesign of the service based on co-creation: generation of ideas to improve the service along with the citizens and service providers.

Rezultatele schimbării prin inovare:

  • Posibilitatea verificării online a vizei de reședință;
  • Simplificarea și reducerea pașilor birocratici, inclusiv a procedurilor tip ”back-office”, în cadrul entității “Registru” care prestează serviciul;
  • Elaborarea unui serviciu online pentru modificarea vizei de reședință.

Parteneri