Satele fantome: big data pentru elaborarea politicilor în Moldova

  • Status Finalizat
  • Anul 2016 - 2017
  • Categorie Government to Government

Enunțarea problemei:

Datele oficiale cu privire la migrație, atât cele interne, cât și externe, subestimează vădit amploarea adevărată a fenomenului în Moldova. Cele mai recente date disponibile cu privire la populație (Recensământul populației și al locuințelor, 2014), nu mai sunt actuale în prezent. Astfel, existența datelor actuale, fiabile și dezagregabile, pentru elaborarea politicilor și implementarea intervențiilor de dezvoltare, poate fi asigurată de sursele alternative de date.

Abordarea MiLab:

Utilizarea datelor privind consumul de energie electrică pentru realizarea unei hărți digitale interactive a densității populației.

Rezultatele schimbării prin inovare:

  • Informații fiabile privind numărul populației și fluxurile migraționiste în satele pilot.
  • Elaborarea la scară largă a unei hărți-grilă pentru întreaga țară și integrarea acestor date în procesul de luare a deciziilor și elaborare a politicilor.

Parteneri