Simplificarea procedurilor de exportare a mierii

  • Status Finalizat
  • Anul 2016
  • Categorie Guvern către Guvern

Enunțarea problemei:

Valoarea exporturilor de miere a atins 9,5 milioane de dolari SUA în 2015. Cu toate că existau oportunități sporite pentru producătorii de miere pentru a extinde exporturile, lipsa informației accesibile cu privire la procedurile de export a mierii și nivelul scăzut de comunicare dintre agenții economici și autorități a făcut ca unele dintre aceste oportunități să rămână nevalorificate.

Abordarea MiLab:

  • Implicarea directă a beneficiarilor din ambele părți – funcționarii publici și întreprinzătorii.
  • Simplificarea informației cu privire la procedura de export a mierii, ca o soluție specifică tip B2G (business to government) , inclusiv co-crearea și design-ul centrat pe utilizator ca abordare inovativă pentru a facilita exportul de miere.

Rezultatele schimbării prin inovare:

  • Elaborarea unui ghid vizual pentru procedura cu privire la exportul de miere, plasat pe pagina web a instituției reglementatoare (ANSA).
  • Soluții pentru a facilita și eficientiza procesul de testare și impulsionarea modificării Legii Nr.221 privind activitatea sanitar-veterinară care reglementează procesul de testare a mierii.

Parteneri